INC Rating Sp. z o.o.

ul. Krasińskiego 16
60-830 Poznań

www.incrating.pl
mail: office@incrating.pl
tel:   61 851 38 83

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000535140 | NIP: 781-19-02-148 | REGON: 302860944
Kapitał zakładowy: 2.350.000, kapitał wpłacony: 2.350.000 zł